Twój login

Regulamin

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie interiorspoland.pl. Usługodawca - oznacza Interiors Poland z siedzibą w Gdańsku, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowgo. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.